Projektutveckling och innovation

lightbulb

Anthesis har arbetat med projektutveckling som ligger i framkant när det gäller kunskap om hållbarhet. Det handlar om att ta en idé och sätta in den i ett sammanhang baserat på miljöövervakning, behov och bedömd framtida utveckling. Från detta frö kan ett projekt utvecklas med stöd och finansiering från exempelvis olika innovationsprogram.

Anthesis har stor erfarenhet av att arbeta i ett föränderligt sammanhang och ett starkt resultat av både nationella och EU-finansierade projekt där innovation utvecklas. Vi har också erfarenhet av att följa med forskning och lärandeprocesser som kan utveckla projekten vidare.

project

Arbete inom projektutveckling och innovation

Genom våra koordinerande roller i beställarnätverken BeSmå (Energieffektiva Småhus) och BeKoGr (Konstgräs) hjälper vi och stödjer medlemmarna att gå från idé till projekt med ansökningar och genomförande inom respektive program till finansierande myndighet (Energimyndigheten och Naturvårdsverket).

Vi har också en framträdande roll i arbetet med energieffektiva flerbostadshus i nätverket BeBo, där vi ansvarar för genomförandet av förstudier tillsammans med branschkollegorna Aktea och Borg & Co.

Vad gäller internationella ansökningar har Anthesis medarbetare stor vana av olika EU-projektansökningar, allt från Life till Horizon 2020 men även inom Interreg-programmen, samt erfarenhet av utvärdering av ansökningar och genomförande av EU-projekt.

image 8

Våra experter