Anthesis blir medlem i CirEko

Anthesis samlar expertis inom cirkulär ekonomi världen över. Vi kombinerar systemtänkande och strategi med tekniska lösningar och implementeringsstöd för att leverera robusta och realistiska end-to-end-lösningar. Vi har utvecklat verktyg för cirkulär design, material och avfallsspårning samt utvecklar cirkulära affärsmodeller.Vårt team omfattar experter över flera olika sektorer, både inom privat och offentlig sektor. Genom att arbeta med aktörer i olika sektorer kan vår position i ekosystemet för cirkulär ekonomi möjliggöra relationer och partnerskap. Därför ger ett medlemskap i CirEko, en plattform för oss att nå ut till företag och organisationer som vill bli cirkulära och möjlighet att möta andra på området som vi kan lära och inspireras av.

Läs mer om CirEko här.