Åtgärdskostnader tilläggsisolering

Rapport om den åtgärdskostnader för tilläggsisolering

Vi släpper nu rapporten Åtgärdskostnader tilläggsisolering.

I samband med genomförandet av studien Grön logik (Anthesis, 2021) uppmärksammades att åtgärdskostnaderna och lönsamheten för tilläggsisolering av flerbostadshus och småhus behöver ses över. Det behovet har förstärkts av den senaste tidens signifikant ökade energikostnader, och det har föranlett branschorganisationen Swedisol att fråga Anthesis om vi kan bistå med en sådan översyn.

Rapporten har tagits av Agneta PerssonEgil Öfverholm och Alexander Eriksson på Anthesis på uppdrag av Swedisol.

Rapporten finns att ta del av genom länken nedan och den finns också att läsa under vår sida Publikationer.

VISA RAPPORTEN