Controllerdagen – tack från vår moderator

Den 2a juni deltog vi på Anthesis vid Controllerdagen. Vi fick där möjlighet att hålla i sessionen ”Styrning och ledning för minskad klimatpåverkan”. Controllerdagen är en dag där praktik och forskning möts för att tillsammans få en inblick i de senaste inom styrningsområdet som arrangerats årligen i 30 år, och som sedan 2008 koordineras av Ekonomistyrningsforum på Uppsala Universitet.

Som moderator för vår session vill jag tacka våra panellister –  Katarina Gustafsson, enhetschef hållbarhet Uppsala kommun, och Malin Isaksson, kommunstrateg miljö, Eskilstuna kommun – för ert deltagande och att ni delade med er av hur ni arbetar med styrning och ledning för minskad klimatpåverkan inom era verksamheter. Jag vill även tacka min kollega Hanna Westling för att du berättade om Anthesis bredare erfarenheter från arbete med såväl näringslivssektorn som offentlig sektor med fokus på ledning och styrning för minskad klimatpåverkan.
– Sofie Pandis Iveroth, Team Lead Städer och klimat

Vill ni veta mer om hur vi på Anthesis kan stödja er i ert arbete för minskad klimatpåverkan så hör av er!

För mer information om vår session, se vår tidigare nyhet om Controllerdagen.