Energieffektivitet och klimatpåverkan vid tilläggsisolering

Ny studie om balansen mellan energieffektivitet och klimatpåverkan vid tilläggsisolering

Anthesis har på uppdrag av branschorganisationen Swedisol genomfört en studie av hur återbetalningstiden ser ut med avseende på investeringskostnad, energibehov och klimatpåverkan för tilläggsiolering av småhus och flerbostadshus. Analysen baseras på mineralullsisolerings hållbarhetsprestanda och vanligt förekommande typhus för småhus och flerbostadshus.

Studien visar att det vid tilläggsisolering av småhus och flerbostadshus bara tar ett till tre år att spara in klimatutsläppen från produktionen av isoleringen. Analysen visar också att det tar mindre än ett år att spara in motsvarande mängd energi som används vid produktionen av mineralullsisoleringen. Analysen baseras på uppgifterna i tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer.

Privatekonomiskt är återbetalningstiden för tilläggsisolering av vindsbjälklag och fasad, om tilläggsisoleringen sker i samband med en planerad fasadrenovering, 5 år för småhuset och 18 år för flerbostadshuset. Utöver det privatekonomiska värdet för fastighetsägaren så bidrar energieffektiviseringen även till samhällsekonomiska värden som ett minskat behov av ny elproduktion, minskade kostnader för klimatanpassning och minskade klimatutsläpp. Om dessa mervärden beaktas minskar återbetalningstiden för energieffektivisering av flerbostadshuset från 18 till 12 år, och i småhuset minskas den från 5 till 3 år.

image 3