Eskilstuna kommuns klimatutsläpp

Beräkning av utsläpp enligt GHG-protokollet

Anthesis tar Eskilstuna kommuns klimatarbete ett steg längre med beräkningar av kommunorganisationens klimatutsläpp enligt GHG-protokollets tre scope. Ett arbete som nu landat i en väl grundad bild av var i kommunkoncernen stora utsläpp av växthusgaser uppkommer och vilka steg som behöver tas i syfte att minska utsläppen.

I arbetet har data samlats in såväl från kommunens olika verksamheter som från kommunens upphandlingsenhet (genom data från spendanalys). Allt i syfte att i så stor utsträckning som möjligt basera beräkningarna på data som är representativ för kommunkoncernens egna verksamheter. Är du nyfiken på att lära dig mer om vår beräkningsmetod som ligger till grund för arbetet får du gärna kika in här längre fram och se när vi berättar mer om våra resultat i slutet av 2021/början av 2022.