Forskningsprojekt om interaktionen mellan människor och AI inom handeln

Med samhällets teknikutveckling har nya lösningar och möjligheter skapats, och inte minst inom handeln. Anthesis deltar i ett forskningsprojekt som beviljats medel från Handelsrådet, där interaktionen mellan människor och AI inom handeln kommer studeras.

I projektet planerar vi att undersöka frågor så som:

  • Hur upplever olika konsumentgrupper användandet av AI-drivna handelslösningar?
  • I vilka sammanhang litar vi på AI och vad påverkar denna tillit?
  • Vad finns det för moraliska och etiska frågeställningar kopplade till AI inom handeln?

Vi kommer använda oss av stora enkäter med representativt urval. Genom enkäterna kartlägger vi bland annat hur olika konsumentgrupper upplever den ökande digitaliseringen, hur stor tilliten är till AI och vad en bristande tillit kan bero på. Vi kommer undersöka vilka grupper som är benägna att hamna i ett ”digitalt utanförskap” och hur man kan motverka detta med utformningen av digitaliserade hjälpmedel.

Fältexperiment kommer också genomföras inom butiker i samarbete med GoLoyal och Mörby Centrum. GoLoyal arbetar för digitalisering av köpcentrum och stadskärnor, och har utvecklat appen CityPlay. Genom appen får kunder individuellt anpassade erbjudanden, uppdrag och belöningar kopplade till de butiker som finns i området. Genom att systematiskt variera kommunikationen och vilka funktioner som kunder exponeras för studerar vi hur beteenden och kundnöjdhet påverkas när konsumenter möter dessa digitala hjälpmedel inom handeln.

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Anthesis, Future Position X, Södertörns högskola, GoLoyal och Mörby Centrum. Projektet leds av Gustav Tinghög, biträdande professor vid Linköpings universitet och labbdirektör vid Jedi-lab.

Handelsrådets pressmeddelande hittas här.