Agneta presenterar Grön Logik i Sveriges riksdag!

Rapporten Grön Logik presenteras i Sveriges Riksdag

Agneta Persson, vd Anthesis Sverige, presenterar rapporten Grön Logik under ett frukostseminarium i Sveriges riksdag den 1 februari i år.

Energieffektivisering är en central åtgärd för att sänka energipriserna och snabbt nå
klimatmålen: efterfrågan på energi och Europas beroende av rysk olja och gas minskas, effekttopparna kapas och förnybar energi frigörs till omställningen av industrin och transportsektorn.

I rapporten Grön Logik beskrivs hur Sverige med samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder kan minska energianvändningen i byggnadsbeståndet med 53 TWh per år. Samtidigt sparar vi över 800 miljarder kronor till år 2045.