Gävle kommuns fortsatta satsning på förnybar drivmedel

elbil

Kartläggning av tankställen i Gävle kommun: Sökandet efter hållbara bränslen för transport

Sofie Pandis Iveroth, vår seniora konsult inom hållbart energi och hållbara städer, har varit en viktig del i projektet med FPX för Gävle kommun. Tillsammans med FPX har hon genomfört en kartläggning av tankstationer i Gävle för att avgöra de mest lämpliga platserna för förnybara tankställen. Projektet fokuserade på tillgänglighet för el, laddningsstationer och andra bränslen i Gävle som en central punkt för transport och leveranser. Resultaten visade på en behov av att arbeta med flera bränslen beroende på transporttyp, inklusive hydrogen och lokalt producerad biogas.

Läs artikeln här.