Grön Logik Teknisk Isolering

Rapport om den samhällsekonomiska potentialen för teknisk isolering i flerbostadshus

Vi släpper nu rapporten Grön logik Teknisk isolering – Den gömda och glömda energieffektiviseringspotentialen.

Rapporten belyser att det finns en stor privatekonomiskt lönsam potential för teknisk isolering i flerbostadshus och att den samhällsekonomiska potentialen är ännu större. Rapporten har skrivits av Agneta Persson, Diar Balata och Alexander Eriksson på Anthesis samt Peter Nyberg på Aktea. Uppdraget har samfinansierats av SBUF,  Installatörsföretagen, Swedisol m.fl.

Rapporten finns att ta del av genom länken nedan och den finns också att läsa under vår sida Publikationer.

VISA RAPPORTEN