Huvudrapport Tre Skärgårdar

Efter ett år av intensivt arbete med projektet Tre Skärgårdar kan vi presentera den slutliga Huvudrapporten. Projektet har genomförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.
Under årets gång har sju delstudier tagits fram. Dessa finns att läsa under Publikationer”Inom huvudstudien finns förutom Huvudrapporten även tre delrapporter. Alla dessa fyra rapporter kan läsas på sidan Publikationer. De tre delrapporternas inriktning är:

  1. Inledning och syfte
    Denna delrapport ger en bakgrund till projektet och förklarar en hel del begrepp som används i projektets Huvudrapport.
  2. Sammanställning av delstudier
    Denna delrapport sammanfattar de sju delstudierna med utgångspunkt från sex nyckelområden, vilka prioriterats i Huvudrapporten.
  3. Source-to-Sea (S2S) metoden applicerad på material och biota
    Denna delrapport testar S2S på två olika nyckelflöden, utifrån Havs- och Vattenmyndighetens särskilda intressefrågor för skärgården. S2S tittar på kopplingen mellan land och havsekosystem och syftar till att uppnå en holistisk naturresurshantering och ekonomisk utveckling.