Kaffeberedningsutrustning för bondekooperativ i Afrika

Anthesis har tillsammans med We Effect genomfört en förstudie om teknikupphandling av kaffeberedningsutrustning för bondekooperativ i Afrika. Projektet har fokuserat på både ökad jämställdhet och förbättrade levnadsvillkor för kaffekooperativens bönder och minskad energi- och vattenanvändning i kaffeförädlingen. Förstudien visar att det är möjligt att nå stora förbättringar inom dessa områden och att samtidigt minska miljö- och klimatpåverkan.

Anthesis och We Effect har nu ansökt om medel från Sida för att fortsätta projektet med en pilotstudie med installation av ny effektiv utrustning hos tre kenyanska kaffebondekooperativ.

Slutrapporten, Anthesis Rapport 2020:7, kan läsas under Publikationer.