Konsekvensbedömning

Konsekvensbedömning Baltic Sea Action Plan

På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten har Anthesis genomfört en konsekvensbedömning av uppdateringen av Baltic Sea Action Plan (BSAP). BSAP är HELCOMs (Helsingforskommissionen som etablerades 1974 för att skydda den marina miljön i Östersjön) strategiska program för att nå god miljöstatus i Östersjön. Anthesis miljöekonomer har arbetat med att definiera de konsekvenser som nya åtgärder i programmet kan innebära för svensk del i både kostnader och för vilka aktörer dessa kostnader kan uppstå samt ifall någon juridisk ändring måste till för att åtgärden ska kunna genomföras. Konsekvenserna var ofta svåra att kvantifiera då alla åtgärder inte har konkreta mått och dessutom formades och definierades allt eftersom arbetet med konsekvensbedömningen pågick.

Rapporten är en del av underlaget för beslut utifrån vilka åtaganden och hur det svenska deltagandet ska utformas för genomförandet av programmet.

Underlagsrapporten kan ses bland Anthesis Publikationer.

Mer om BSAP finns att läsa hos Havs- och Vattenmyndigheten.