Multifunktionsbyggnad i Södra Hemlingby

Anthesis har medverkat i en spännande projektansökan till Vinnova som beviljades stöd innan sommaren. Tillsammans med Gävle kommun, Future Postion X och Högskolan i Gävle ska Anthesis undersöka hur verksamheten i den multifunktionsbyggnad som kommunen planerar för kan utformas och vilka värden det kan skapa. Byggnaden ska inrymma med skola, förskola, vård- och omsorgsboende, idrottshall och matsal. Projektet bygger på samverkan mellan olika verksamheter och organisationskulturer.

Det finns en stor potential i att öppna upp multifunktionshuset som en testbädd eftersom konceptet har sin grund i flera av samhällets utmaningar. Förberedelseprojektet ska undersöka hur en testbädd vid multifunktionshuset i Gävle kan utformas och vilka aktörer som bör inkluderas samt hur uppföljning av erhållna värden kan göras.

Projektet ska vara slutfört i februari 2021. Mer information finns på Vinnovas hemsida: Förberedelseprojekt för testbädd för multifunktionshus i Södra Hemlingby