Naturrisk för Nordiska Ministerrådet

Projekt om naturrisk

Anthesis Sverige är med och bryter ny mark när begreppet Naturrisk ska kartläggas och analyseras. På uppdrag av Nordiska Ministerrådet ska vi tillsammans med PlanMiljø under de närmsta månaderna beskriva och värdera nyttan av begreppet i de nordiska ländernas miljöpolitik. Naturrisk är nära besläktat med klimatrisk men fortfarande i sin linda. För att begreppet ska kunna bli användbart är det viktigt att det skräddarsys för att kunna närma sig natur och biologisk mångfald på bästa möjliga sätt.