Nowcasting CO2 emissions

Nypublicerad rapport för Nordiska Ministerrådet

När utsläppsmål och policies skärps finns ett behov av att påskynda och vidareutveckla utsläppsrapporteringen nationellt och internationellt. I vår nyligen publicerade rapport utreder vi möjligheten och förutsättningarna att vidareutveckla och använda existerande tidiga utsläppsuppskattningar, så kallad ”nowcasting”,  istället för tidsfördröjda uppskattningar, för att övervaka utsläppsförändringar. Detta finns att läsa om i en nypublicerad rapport vi tagit fram på uppdrag av arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi under Nordiska Ministerrådet i samverkan med Kausal, PlanMiljo Asp Denmark och Real-Zero Consulting.

I rapporten rekommenderas följande, i syfte att vidareutvecklade tidiga utsläppsuppskattningar för övervakning av utsläppsförändringar av växthusgasutsläpp;

  • En djupare analys av hur behovet av snabbestimat ser ut då detta är starkt kopplat till vilken data och vilka metoder som kan användas i syfte att svara upp mot behovet.
  • Initiering av ett klimat policy lab i syfte att i samarbete utveckla policies och utveckling av snabbestimat utifrån olika behovsperspektiv.
  • Utveckla en dataportal i syfte att samla in tillgängliga utsläppsdata i syfte att underlätta vidareutvecklingen av att följa växthusgasutsläpp.

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att projektrapporten nu är publicerad och tillgänglig för alla att läsa här.