Nytt ramavtal med Naturvårdsverket avseende samhällsekonomiska konsekvensanalyser

Anthesis har tecknat ett nytt ramavtal med Naturvårdsverket avseende samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Vi är glada och stolta över att få fortsätta att arbeta åt Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att miljöpolitiken utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Det finns en stor efterfrågan på väl genomförda samhällsekonomiska analyser i Naturvårdsverkets arbete med att nå miljömålen. Samhällsekonomienheten ansvarar för att genomföra sådana analyser, men har ett behov av att kunna avropa tjänster som avlastning.

Anthesis ansvarar för ramavtalet, och de uppdrag som avropas kommer att genomföras i samarbete med Scott Cole (EnviroEconomics Sweden), Tore Söderqvist (Holmboe & Skarp kultur- och naturtjänster AB), Tyrsky ConsultingEkologigruppenBjerking samt 2050.