PM: Min Husguide – Steg 1

Min Husguide: Steg 1

Både BeSmå och BeBo har genomfört en rad förstudier och projekt som fokuserar på energieffektiviserande renovering av småhus respektive flerbostadshus, och nätverkens koordinatorer har också medverkat i att ta fram ett förslag till nationell renoveringsstrategi. En tydlig slutsats från nätverkens arbete är att det behövs både kunskapsstöd och annat processtöd som underlättar för husägare att fatta beslut om och att genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder.

Ett kunskapsstöd för småhusägare som tidigare har funnits är det webbaserade verktyget som kallades Min Husguide. Min Husguide innehöll fakta och underlag om ett stort antal energieffektiviseringsåtgärder. Åtgärdsbeskrivningarna var väl genomarbetade, med avvägningar avseende energieffektivisering, byggnadsantikvariska aspekter, inomhusmiljö med mera. Min Husguide togs i samverkan med en rad aktörer i byggbranschen fram av Sustainable Innovation och WSP med finansiering från Energimyndigheten. Men guiden var inte helt optimalt designad, och den hade heller ingen tydlig ägare som kunde driva, förvalta och utveckla verktyget vidare, och projektet lades därför ned.

Denna förstudie ska undersöka om det underlag som fanns i Min Husguide kan återbrukas för att utveckla ett digitalt kunskapsstöd, men även att undersöka vilka andra typer av underlag som skulle behövas som komplement. Förstudiens ska utreda om och hur ett digitalt kunskapsstöd för energieffektivisering i småhus, bostadsrättsföreningar och andra små flerbostadshusägare kan utvecklas med utgångspunkt från bl.a. Min Husguide.

Läs PM:et här.