Sofie intervjuas om Gävle som en av EU:s 100 klimatneutrala städer

Gävle är en av de städer som EU-kommissionen har valt ut i missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer. Dessa städer ska vara föregångare och visa vägen för omställning i Europa.

Anthesis har, genom uppdrag för FPX, stöttat Gävle kommun med ansökan. Genom länken nedan kan ni läsa en intervju med vår Sofie Pandis Iveroth om ansökningsprocessen, betydelsen för Gävle och viktiga medskick framåt.

Ta del av intervjun här.