Sök examensarbete hos Propulus AB: Bidra till cirkulära flöden i byggsektorn

Utforska möjligheterna för återbruk av betong hos Propulus AB

Propulus AB, i samarbete med Anthesis AB, söker en student som vill utforska möjligheterna att bidra till cirkulära flöden i byggsektorn med fokus på återbruk av betong. Projektet är en del av Propulus hållbarhetsarbete inom ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Målet är att undersöka möjligheterna för Propulus att återanvända betong i sina byggprojekt.

Arbetet kommer att omfatta en undersökning av olika metoder för återbruk av betong, inklusive en analys av kostnad, klimatnytta och hållfasthet. Genomförandet kommer att bygga på litteraturstudier och samtal med ansvariga för nybyggnation. Anthesis kommer att erbjuda stöd och handledning genom ansvarig handledare Sofie Pandis Iverot. Läs mer om examensarbetet här: Återbruk av betong 2023 01 31

Hur du ansöker hittar du här.