Uppdrag för Viable Cities

Vårt sökande efter samarbetspartners för utvecklingen av två strategiska projekt gav mycket god utdelning – vi fick in över 30 högklassiga anbud. Nu är det klart vilka som får uppdragen att utveckla två parallella strategier för omställning till klimatneutrala städer. Ramboll kommer att leda arbetet med strategin för digitalisering och digitala verktyg och Anthesis ska driva strategin för medborgarengagemang.”Anthesis uppdrag åt Viable Cities innebär att driva strategin för medborgarengagemang och engagera medborgare och civilsamhället som medskapare i stadens framtid.

  • Vi på Anthesis ser verkligen fram emot att tillsammans med våra samarbetspartners Actinate och Sustainable 3.0 arbeta med Viable Cities och utveckla medborgarengagemanget i klimatomställningen, säger Agneta Persson, VD Anthesis Sverige.
  • I arbetet kommer vi att väga samman våra egna erfarenheter med erfarenheter från vårt breda nationella och internationella nätverk.

Läs hela texten hos Viable Cities.