Vägledningar för Energimyndigheten

Under det senaste året har vi arbetat med att ta fram vägledningar från Energimyndighetens program lokal och regional kapacitetsutveckling, LoReg. Målgruppen för vägledningarna har varit politiker och tjänstepersoner inom offentlig sektor. Tre vägledningar har tagits fram, en för vardera område:

  • Energifrågor inom fysisk planering
  • Metod och förankring för energieffektiva upphandlingar
  • Hållbart resande till och från arbetsplatser

Dessa vägledningar finns nu i form av guider, som finns att ladda ner från Energimyndighetens publikationsdatabas genom länkarna nedan.

Upphandling

Fysisk planering

Pendlings- och tjänsteresor

Vi arbetar nu med att komplettera guiderna med inspelade webbföredrag som kan användas vid seminarier och utbildningsdagar.