Vår egen Stefan Åström lyfts fram i Byggindustrin!

Vår egen Stefan Åström lyfts fram i Byggindustrin!

Vi på Anthesis är stolta över att vår gruppledare inom resurs- och miljöekonomi, Stefan Åström, har blivit intervjuad av Byggindustrin. I intervjun ger Stefan en inblick i hur hans arbete med att beräkna samhällsekonomiska kostnader för hållbarhetslösningar bidrar till att göra hållbara investeringar mer attraktiva.

Stefan och vårt team på Anthesis fokuserar på att översätta insatser inom hållbarhet till ett penningvärde. På så sätt blir det tydligt hur samhället kan gynnas av att satsa på hållbara lösningar inom bland annat byggnation. Genom att rangordna alternativen hjälper vi företag att förstå att initiala merkostnader för hållbarhet kan motsvaras av en tydlig nytta i slutändan.

Stefan delar också med sig av ett konkret exempel där Anthesis har genomfört en samhällsekonomisk analys för branschinitiativet Återhus, med fokus på återbruk av tunga betongstommar. Trots att det idag fortfarande är dyrare att återbruka denna typ av betongstomme, är bedömningen att merkostnaden inte kommer att vara giltig särskilt långt framåt i tiden. Allt eftersom återbruksmarknaden utvecklas och volymerna ökar, kommer kostnaden för återbruk att sjunka medan nyttorna består.

Stefan och teamet på Anthesis fortsätter att leda vägen inom resurs- och miljöekonomi, och vi är otroligt stolta över att ha dem som en del av vårt team.

Läs hela intervjun här.