Viable Cities

Vår VD Agneta Persson är gästskribent hos Viable Cities och skriver om Knytkalas i mellanrummens arkitektur – så kan medborgarna engageras i klimatomställningen.

LÄS ARTIKELN HÄR

Under arbetet med Klimatkontrakt 2030 har flera strategiska utvecklingsområden identifierats, områden som behöver förstärkas för att snabba på klimatomställningen. Ett av dem är medborgarengagemang. I våras fick Anthesis i uppdrag att utveckla en strategi för hur medborgare och civilsamhälle kan engageras som medskapare i stadens framtid.

”Och vi måste sluta tro att vi själva ska uppfinna alla metoder och åtgärder från början, och sluta tro att allt måste vara innovativt och nytt. Självklart behövs nytänkande. Men vi måste också ”kopiera mera”. Ser du en metod eller en åtgärd som har funkat hos någon annan? Stjäl den med stolthet, modifiera den lite om det behövs och gör den till din!”