Rättvisa, jämlikhet, mångfald, inkludering och tillgänglighet

hands reaching up to the sky of all colours

För att driva hållbarhetsprestanda måste vi se till att våra kollegor speglar det samhälle vi vill förändra. Vår agenda styrs av feedback från Anthesis-kollegor för att skapa en medvetet inkluderande miljö som ger våra medarbetare möjligt att trivas och få stöd.

På Anthesis tror vi att mångfald, i alla dess former, är till stor nytta för våra medarbetare och vår verksamhet. När vi engagerar oss med olika perspektiv, bakgrunder och färdigheter fattar vi bättre beslut, vi betjänar våra kunder väl och vi berikar vår individuella och kollektiva erfarenhet.

Eftersom vår syn är att våra kollegors mångfaldiga talang i alla skeden av deras karriärer är vår största styrka, arbetar vi utifrån enighet, inte likformighet. Vi odlar en inkluderande och respektfull kultur som stödjer alla våra medarbetare i att förverkliga sin potential.

  • Skapa och bevara en kultur där alla känner att de hör hemma
  • Vi vårdar ett mer mångsidigt Anthesis på alla nivåer i vår verksamhet
  • Främja en medvetet inkluderande verksamhet för att driva förändring i det bredare hållbarhetsyrket samtidigt som vi levererar vårt kärnuppdrag.

Att hylla organisationens mångfald och erkänna att det finns starka mikrokulturer/identiteter som människor måste ansluta sig till är en balans som verkar sällsynt i växande företag