Våra partners

Samarbeten är viktiga för oss på Anthesis

Aktea Energy

Aktea Energys konsulter är oberoende specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Deras mål är att hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och bidra till ett bättre klimat. Från sina kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Uppsala utför de en rad tjänster inom energieffektivisering, smart solel, energistrategi, energisamordning, kartläggningar och kontroller, driver utbildningar, utvecklingsprojekt och mycket mer.
www.aktea.se

image 3


Coinnovate

Coinnovate erbjuder forsknings- och konsulttjänster inom innovation, organisation och samverkan. Deras forskare och processkonsulter arbetar med att stärka förändringsförmågan hos organisationer, grupper och individer och bidra till att utveckla hållbara och framgångsrika organisationer med friska, engagerade och innovativa medarbetare.
www.coinnovate.se

image 4

Digital riktning

Digital riktning är ett konsultföretag som hjälper företag och organisationer att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Genom datadriven affärsutveckling, innovation och förändringsledning stöttar vi organisationer att skapa kontinuerligt värde för kund i en snabbt föränderlig och digital värld.
www.digitalriktning.se

image


Sinfra

Anthesis är ramavtalsleverantör till Sinfra inom två ramavtalsområden. Det ena ramavtalet avser miljö- och teknikkonsulttjänster, och i detta arbetar vi tillsammans med våra konsultkollegor Aktea och Esam. Det andra ramavtalet avser managementkonsulttjänster, det har vi tillsammans med våra konsultkollegor Ecoplan, Prodigma och Esam.

www.sinfra.se

image 5