Erik Gråd

Konsult
erik


Erik är disputerad nationalekonom inriktad på hållbarhet och beteendeekonomi. Erik har en Masterexamen i Miljöekonomi från SLU samt en Master i Nationalekonomi från Linköpings universitet. I sin avhandling har Erik kombinerat hållbarhet med beteendeekonomiska teorier och metoder och har undersökt både teoretiskt och empiriskt hur beteendefokuserade åtgärder (nudges) påverkar prosocialt beteende, men också hur detta påverkar individen i form av dennes välmående, vilket annars ofta generellt glöms bort i utvärderingar av dessa åtgärder. Avhandlingen som Erik har skrivit vid Södertörns högskola heter “Nudges, Prosocial Preferences & Behavior: Essays in Behavioral Economics”.

På Anthesis ingår Erik i gruppen Resursekonomi och arbetar som analytiker med miljöekonomi, men även projekt kopplade till beteendeförändringar och hållbar stadsutveckling, cirkulär ekonomi och innovationsprojekt.