Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ian Forrester - Anthesis Sverige

Ian Forrester

Direktör för kommersiell verksamhet och risker och verkställande direktör, Anthesis Energy UK

Som Group Commercial & Risk Director har Ian ett nära samarbete med de regionala ledningsgrupperna världen över för att se till att affärspotentialen maximeras samtidigt som riskerna minimeras. Ian är också verkställande direktör för Anthesis Energy UK och ingår i den globala ledningsgruppen.

Ian har grundat sitt rykte under de senaste 30 åren genom att bygga upp och leda ett antal konsultföretag inom miljö och hållbarhet från mitten av 1990-talet till idag. Han har bland annat suttit i den europeiska styrelsen för WSP Environment & Energy, med ansvar för tillhandahållandet av tjänster till industri-, energi- och infrastruktursektorerna.