Johanna Hörnelius

Konsult

072-2211977

johanna

Johanna Hörnelius är konsult inom hållbara energisystem på Anthesis. Hon har en civilingenjörsexamen med inriktning mot industriell ekologi från Chalmers tekniska högskola. Under sitt examensarbete genomförde hon en intervjustudie om solparker och implementering av åtgärder för ökad biologisk mångfald. Johanna är en person med passion för miljöfrågor och hållbar utveckling relaterat till städer och samhällsplanering. Hon är en ansvarsfull individ med goda organisatoriska färdigheter och erfarenhet av problemlösning.