Krister Mars

Konsult
krister

Krister har en Masterexamen i Nationalekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Under såväl Master– som Kandidatutbildningar har Krister specialiserat sig inom miljöekonomi och fördjupat sig i blå ekonomi. Stor vikt i utbildningen lades på kurser i statistik och ekonometri. Fördjupningsarbeten har framför allt byggt på kvantitativa metoder med djupgående ekonometriska analyser av större datamängder.

Sin masteruppsats skrev Krister om svenskt räkfiske och dess ekonomiska påverkan från Covid-19 pandemin. I sina tidigare yrkesroller har Krister bland annat arbetat som restaurangchef med ekonomiansvar samt handledare för restaurangchefer.

Krister har även stor erfarenhet av projektledning. Projekten har innefattat ny och ombyggnation av restauranger och hotell, IT-projekt samt ett flertal nyetableringar av McDonald’s restauranger i västra Sverige.