Serafim Agrogiannis

Seniorkonsult, CFA/ESG, PRINCE2®

076-5277496

sa foto 3a 2 removebg preview


Serafim är ekonomidoktor från Handelshögskolan i Stockholm, inriktad mot hållbarhet & investeringar. Han har också en Masterexamen i industriell ekonomi & hållbar organisationsutveckling från KTH, en MBA med inriktning mot internrevision & redovisning samt en dubbel kandidatexamen inom supply chain management. 

Med över 22 års erfarenhet inom den offentliga och privata sektorn täcker Serafims intressen både offentlig politik och affärsexpertis för ansvarsfulla investeringar. Det innebär robusta strategier för att finansiera övergången till en mer hållbar ekonomi med systemisk och organisatorisk motståndskraft mot föränderliga krav. 

På Anthesis arbetar Serafim inom flera områden. Bland annat hållbarhetsstrategi med portfölj- och programförvaltning, ESG-prestanda med datastyrning och rapportering, ESG riskhantering och due diligence, hållbar finans och ESG-integration, decarbonisation och klimatåtgärder samt infrastrukturinvesteringar.