Stefan Åström

VD Anthesis Sverige

070-7657132

stefan


Stefan Åström är sedan juni 2023 VD för Anthesis svenska verksamhet. Stefan kom till Anthesis i augusti 2022 och axlade då rollen Team Lead för Resursekonomi, en roll han nu utökat. Stefan har en doktorsexamen i energi och miljö från Chalmers tekniska högskola samt magisterexamen i miljövetenskap och kandidatexamen i ekonomi, båda från Göteborgs universitet.

Stefan har arbetat med tillämpad vetenskap och utredningsprojekt inom det integrerade området ekonomi, luftföroreningar och klimatförändringar sedan 2004 med fokus på internationell miljöpolitisk utveckling. Han har god erfarenhet av att analysera framtida alternativ för utsläppsminskning, beräkna utsläppsminskningskostnader samt beräkna de monetära värdena för förbättrad miljöprestanda. Han har lång erfarenhet av europeisk tillämpad forskning och har lett bilaterala tillämpad forskningsprojekt med svenska, vitryska, ryska, serbiska och ukrainska projektpartners. Han har även deltagit i flera EU-finansierade och svenska forskningsprojekt. Länder Stefan har verkat i inkluderar Sverige, Kenya och Österrike, och han är sedan 2013 medordförande i Luftvårdkonventionens arbetsgrupp för integrerad beslutsstödsmodellering (TFIAM). Han har skrivit och varit medförfattare till mer än 60 rapporter och 13 refereegranskade artiklar och håller regelbundet presentationer för olika mottagare, samt föreläser vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.