Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Núria Pous - Anthesis Sverige

Núria Pous

Biträdande direktör, Anthesis Lavola

Nuria är biträdande direktör för Anthesis Lavola i Spanien och ansvarig för affärsutveckling av kommunikationstjänster.

Nuria började på Lavola-Anthesis 2009 och har utvecklat sin yrkeskarriär inom företaget. Med över 10 års erfarenhet inom hållbarhetssektorn har hon arbetat som konsult och projektledare inom energieffektivitet och begränsning av och anpassning till klimatförändringar på lokal och nationell nivå för offentliga organ.

Dessutom har hon även varit konsult när det gäller att fastställa strategier och handlingsplaner för utsläppsminskningar inom den privata sektorn. År 2015 övertog hon ansvaret för att utveckla företagets internationella verksamhet och fastställa internationaliseringsstrategin. Sedan 2018 är hon vice direktör för Lavola-Anthesis i Spanien.