Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Case Study Archives - Anthesis Sverige

Case Study

Koordinering av BeSmå – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus

BeSmå

I sin roll som koordinator av BeSmå driver Anthesis ett nätverk av närmare 20 aktörer inom småhusbranschen.

Visa

Ekosystemtjänster i skogen – Samhällsekonomisk analys och styrmedelsförslag

Ekosystemtjänster

Anthesis har genomfört en samhällsekonomisk analys av ekosystemtjänsterna ”Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar”, ”Habitat och livsmiljöer” och ”Biologisk mångfald”, och utifrån konsekvensbedömningen, tagit fram förslag på kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel som kan förbättra statusen.

Visa

Implementering av ett internt koldioxidpris för en global tillverkare och ett internationellt varumärke

Intern koldioxidprissättning

En global tillverkare ville införa ett internt system för koldioxidprissättning som skulle ha en väsentlig inverkan på investeringsbeslut för att hjälpa dem att uppnå sina Science Based Target (SBT) och Net Zero-mål.

Visa

Ekonomiskt stöd för omställning genom utbyte av fossil jungfrulig plast

Läs mer om hur Anthesis stödde Naturvårdsverket kring övergången från jungfrulig fossilbaserad plast till hållbara material.

Visa

Havs-och vattenmyndigheten: Tre Skärgårdar

På uppdrag av Havs-och vattenmyndigheten genomfördes projektet ”Tre Skärgårdar” som innefattade ett flertal delstudier med fokus på de tre skärgårdarna i Stockholm, Åboland och Åland.

Visa

Contact us

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Our locations