Grön logik

hus

Rapport om den samhällsekonomiska potentialen för energieffektivisering i byggnader

Vi släpper nu rapporten Grön logik – Den samhällsekonomiska potentialen från energieffektivisering i byggnader.

Rapporten belyser att det finns en stor privatekonomiskt lönsam potential och en ännu större samhällsekonomisk potential från energieffektivisering i byggnader. Rapporten har författats av Agneta Persson, Erik Gråd och Saga Ekelin på Anthesis utifrån ett uppdrag vi har fått genom samverkan mellan Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation på initiativ av Swedisol.

Rapporten finns att ta del av genom länken nedan och den finns också att läsa under vår sida Publikationer

VISA RAPPORTEN

“Mot en fond av larmrapporter om klimathot, översvämningar och bränder ökar kraven på investeringar i utbyggd förnybar energiproduktion. Samtidigt visar en ny studie att de samhällsekonomiska vinsterna är massiva om vi använder den redan producerade energin mer effektivt, skriver sex branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn.”

DI Debatt 2021-11-10 signerat Swedisol, Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation.

LÄS HELA ARTIKELN FRÅN DAGENS INDUSTRI HÄR

Denna rapport visar att ett successivt genomförande av lönsamma energieffektiviserande renoveringsåtgärder inom det svenska byggnadsbeståndet i två scenarier.

LÄS MER HÄR

I rapporten

  • EU har klimatmål om att minska utsläpp av växthusgaser med 55 procent till 2030.
  • De fastslagna miljömålen i Sverige innebär att till 2045 nå netto-noll växthusgasutsläpp.
  • För att nå målen måste stora omställningar och åtgärder genomföras.

I Sverige används inom bostäder och service 147 TWh energi per år, vilket motsvarar nästan 40 procent av vår totala energianvändning. Här finns en stor potential för energieffektivisering för att minska både energianvändningen och utsläpp av växthusgaser. Rapporten visar att det finns en stor privatekonomiskt lönsam potential och en ännu större samhällsekonomisk potential.