Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Charlotta Möller - Anthesis Sverige

Charlotta Möller

Seniorkonsult

Charlotta har 30 års erfarenhet av affärsutveckling, ledning och styrning med fokus på omställning till hållbara städer och regioner, samverkan mellan kommunala sektorn, näringsliv, akademin och civilsamhället samt policyutveckling och flernivåstyrning.

Hon har även erfarenhet av scenario-, system- och hållbarhetsanalys samt beslutsstöd för utveckling och uppföljning av hållbara systemlösningar inom olika försörjningssystem. Charlotta har arbetat med utveckling av europeiska och nationella riktlinjer för klimatinvesteringsplaner inom ramen för EU Mission 100 klimatneutrala städer 2030.