Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Diar Balata - Anthesis Sverige

Diar Balata

Konsult

Diar har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik samt en masterexamen inom industriell ekonomi med fokus på hållbarhet och energi från KTH. Han skrev sitt examensarbete om det potentiella marknadsupptaget av självkörande lastbilar. Arbetet innehöll både kvalitativa och kvantitativa metoder. Arbetet fokuserade även på hållbarhetsproblemen som skulle kunna uppstå när man går över från konventionella lastbilar till självkörande lastbilar. Diar är en lagspelare med problemlösande förmåga och på Anthesis kommer hans arbete att fokuseras kring hållbara energisystem.