Anthesis AB i Debatt: Nudging som Väg till Ökad Energieffektivisering

Nudging som Väg till Ökad Energieffektivisering

nudge

Vi på Anthesis AB är glada över att presentera en nyligen publicerad debattartikel i tidningen Energi och Miljö, författad av våra egna experter Krister Mars och Erik Gråd. Artikeln behandlar nudging som en potentiellt effektiv metod för att hjälpa hushåll att energieffektivisera, och framhåller vikten av att kombinera ekonomiska styrmedel med utbildning och information.

Artikeln diskuterar utmaningarna med att få hushåll att energieffektivisera, trots de privatekonomiska och samhällsekonomiska fördelarna. Mars och Gråd undersöker möjligheterna för energibolag, kommuner och fastighetsbolag att använda nudging – en subtil påverkan som förenklar val eller påverkar individens preferenser inför valet – för att främja energieffektivisering.

Vi uppmanar er att läsa hela artikeln här.