Studiecirklar

Ny studie trycker på vikten av att ta hänsyn till människors beteende- och beslutsprocesser inför energieffektivisering av småhus.
Rapport om energieffektivisering i småhus

Potentialen för energieffektivisering av svenska småhus är stor, men många åtgärder genomförs i endast liten utsträckning. Inte minst i rådande energikris är energieffektivisering viktigt, bland annat för att sänka kostnader och de koldioxidutsläpp som produktion av el och värme innebär.

Det är viktigt att förstå varför åtgärder endast genomförs i låg utsträckning, för att på bästa sätt kunna hjälpa småhusägare att främja energieffektivitet. I denna rapport undersöks potentialen för utbildning och nudging som hjälpmedel för att öka genomförandetakten av energieffektivisering. Preliminära mätningar ger inga tydliga signaler om effekter av vare sig utbildning eller nudging. Vi belyser därför vikten av att förstå beslutsprocesser, utmaningar med att påverka beteenden, och betydelsen av ordentliga effektmätningar av beteendepåverkande åtgärder.

Rapporten har tagits fram av Erik GrådSaga Ekelin, Karin Lindström, Diar Balata och Agneta Persson på Anthesis AB. Projektet har finansierats genom Energimyndighetens forskningsprogram E2B2 (Energieffektivt Byggande och Boende), som koordineras av IQ Samhällsbyggnad.

Rapporten finns att ta del av genom länken nedan och den finns också att läsa under vår sida Publikationer.

VISA RAPPORTEN