Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Webinar Archives - Anthesis Sverige

Webinar

Klimatinvesteringsplaner som medel för klimatneutrala städer

Webbinarium

Under webbinariet berättade flera av våra medarbetare om Anthesis arbete för klimatneutrala städer.

VIEW

Påverkan på svensk basindustri av förändringarna i EU:s gröna giv, Fit for 55

Webbinarium

Anthesis och IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket utvärderat förslagen i “Fit for 55”-paketet och hur dessa kan komma att påverka omställningen mot klimatneutralitet för den svenska basmaterialindustrin.

VIEW

Science Based Targets som verktyg för att påskynda klimatomställningen

Webbinarium

Under webbinariet får du höra från Curtis Harnanan, Team Lead för Science Based Targets & Net Zero hos Anthesis Nordamerika, om hur SBT stödjer näringslivet som föregångare i klimatomställningen och praktiska erfarenheter från uppdrag där Anthesis hjälpt företag att få deras SBT validerade.

VIEW

Digitalt frukostmöte om innovation i stadsutvecklingen

Digitalt frukostmöte

Den 11 februari berättar vår VD Agneta Persson om projektet “Ett tak – fem möjligheter” på ett frukostmöte som arrangeras av Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i Umeå.

VIEW

Webbinarium om cirkulärt konstgräs

Konstgräs

Lär dig om Cirkulärt konstgräs på 25 min. Hållbarhetsexperterna Pernilla Holgersson och Erik Gråd på Anthesis presenterar hur det är möjligt att få konstgräsplaner cirkulära, genom samarbete, innovation och nudging.

VIEW

Webbfika Klimatkommunerna

Webbinarium

Sofie Pandis Iveroth och Hanna Westling, Anthesis, samt Malin Isaksson, Eskilstuna kommun, presenterar kartläggningen av koldioxidutsläpp i Eskilstunas kommunkoncern för Klimatkommunerna.

VIEW

Webinar Återhus

Återhus

This week, Sweden Innovation Days kicks off and on the program you will find Återhus.

VIEW

Webbinarium om Naturrisk

Naturrisk

Anthesis Sverige tillsammans med PlanMiljø, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, bjuder in till ett webbinarium för att diskutera begreppet Naturrisk.

VIEW

Webinar: Agriculture’s role in a Net Zero journey: the opportunity and the challenge [Engelska]

Net Zero

Det här webbseminariet kommer att hjälpa deltagarna att förstå vad Net Zero innebär, vilken roll livsmedel och jordbruk har i Net Zero redovisningen och vilka praktiska åtgärder företag kan vidta för att påbörja resan.

VIEW

Contact us

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Our locations